previous arrow
next arrow
Slider

Akciğer kanserlerinde tedavi

Akciğer kanserleri patolojik olarak küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri  ( KHDAK) olarak ikiye ayrılır. KHDAK’lerinin başlıca adenokanser,  epidermoid (yassı epitel hücreli) kanser  ve büyük hücreli kanser olmak üzere alt tiplaeri vardır.

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde tedavi

Erken evrede cerrahi girişim nadiren tam kür sağlayabilir. Her evrede;  kemoterapi uygulaması zorunludur. Erken evrede radyoterapinin de tedaviye eklenmesi gerekir. İleri evrede kemoterapiye immunoterapinin de eklenmesi birkaç aylık sağkalım avantajı sağlamaktadır.

Meme Kanserlerinde Tedavi

Meme kanserlerinin tedavisi hastalığın evresi kadar kanserin alt tipi ile de ilgilidir.  Erken evrelerde cerrahi girişimle tümör çıkarılır.  Cerrahi sonrası kanser hücrelerinde estrogen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve C erb B2 ( HER2) bulunup bulunmamasına göre medikal tedavi planlanır. 

Prof. Dr. Taflan Salepçi Uyarıyor!

Kanserlerde tedaviye başlamadan önce mutlaka biyopsi ile tanı konması gerekir.

Tanı sonrası görüntüleme çalışmaları ile kanserin evrelemesi yapılır.

Tedavinin başarısı detaylı bir patoloji raporuna ve doğru evreleme çalışmalarına bağlıdır.

Prof. Dr. Taflan Salepçi
tıbbi onkoloji