Meme Kanserlerinde Tedavi

Meme kanserlerinin tedavisi hastalığın evresi kadar kanserin alt tipi ile de ilgilidir.  Erken evrelerde cerrahi girişimle tümör çıkarılır.  Cerrahi sonrası kanser hücrelerinde estrogen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve C erb B2 ( HER2) bulunup bulunmamasına göre medikal tedavi planlanır.  Kemoterapi uygulanması gereken hastalarda ER veya PR varlığında en az 5 yıl endokrin tedavi  (tamoksifen, anastrozol, letrozol)de uygulanır. Cerb B2 bulunduran hastalarda trastuzumab pertuzumab gibi C erb B2’ye karşı geliştirilmiş antikorlar kullanılır. Lokal ileri vakalarda kemoterapinin cerrahi müdahale öncesi (neoadjuvan tedavi) uygulanarak daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi mümkündür. Meme koruyucu cerrahi sonrası mutlaka radyoterapi de uygulanmalıdır. Mastektomi sonrasında da özellikle koltuk altı lenf bezlerinin tutulduğu vakalarda radyoterapi uygulanması gerekir.