Akciğer Kanserlerinde Tedavi

Akciğer kanserleri patolojik olarak küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri  ( KHDAK) olarak ikiye ayrılır. KHDAK’lerinin başlıca adenokanser,  epidermoid (yassı epitel hücreli) kanser ve büyük hücreli kanser olmak üzere alt tipleri vardır.