Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi

Erken evrede cerrahi girişim nadiren tam kür sağlayabilir. Her evrede;  kemoterapi uygulaması zorunludur. Erken evrede radyoterapinin de tedaviye eklenmesi gerekir. İleri evrede kemoterapiye immunoterapinin de eklenmesi birkaç aylık sağkalım avantajı sağlamaktadır. Gerek erken,  gerekse ileri evrelerde tedaviye iyi yanıt alınan vakalarda koruyucu beyin radyoterapisi de uygulanmalıdır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken evrede asıl tedavi cerrahi girişimdir. Cerrahi girişim sonrası tümör çapının 5 cm’i geçtiği veya mediasten lenf bezlerinin tutulduğu durumlarda koruyucu (adjuvant) kemoterapi de uygulanır. Adeno kanserlerin özel mutasyon ( EGFR, ALK, ROS 1, BRAF gibi)  taşıyan alt tipleri tirozin kinaz inhibitörleri denilen (gefitinib, osimertinib, alectanib vb) gibi ilaçlarla da tedavi edilirler. Yassı epitel hücreli (squamoz) tipte PD- L1 yüksek oranda içeren tümörlerde kanser hücrelerinin immün sistem tarafından tanınmasını engelleyen moleküler süreçleri bloke eden ilaçlar ( kanser aşıları: atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab) kullanılmaktadır. Bu ilaçlarla bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere saldırması amaçlanır.