Sağlık

Kalın Barsak Kanserlerinde Tedavi

tarihinde yayınlandı

Ameliyat sonrası barsak dışına taşmış veya lenf bezlerine yayılmış vakalarda adjuvan kemoterapi uygulanır. Kalın barsağın son kısmı (rektum) yerleşimli tümörlerde ameliyat öncesi veya sonrasında radyoterapi de uygulanır. İleri evre (metastatik) hastalıkta damar oluşumunu engelleyen bevacizumab veya KRAS, NRAS, BRAF gibi direnç geliştiren mutasyonların bulunmadığı vakalarda cetuximab, panitumab gibi hücre çoğalmasını engelleyen antikorlar da tedaviye eklenir. […]

Sağlık

Meme Kanserlerinde Tedavi

tarihinde yayınlandı

Meme kanserlerinin tedavisi hastalığın evresi kadar kanserin alt tipi ile de ilgilidir.  Erken evrelerde cerrahi girişimle tümör çıkarılır.  Cerrahi sonrası kanser hücrelerinde estrogen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve C erb B2 ( HER2) bulunup bulunmamasına göre medikal tedavi planlanır.  Kemoterapi uygulanması gereken hastalarda ER veya PR varlığında en az 5 yıl endokrin tedavi  (tamoksifen, […]

Sağlık

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi

tarihinde yayınlandı

Erken evrede cerrahi girişim nadiren tam kür sağlayabilir. Her evrede;  kemoterapi uygulaması zorunludur. Erken evrede radyoterapinin de tedaviye eklenmesi gerekir. İleri evrede kemoterapiye immunoterapinin de eklenmesi birkaç aylık sağkalım avantajı sağlamaktadır. Gerek erken,  gerekse ileri evrelerde tedaviye iyi yanıt alınan vakalarda koruyucu beyin radyoterapisi de uygulanmalıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken evrede asıl tedavi […]

Sağlık

Akciğer Kanserlerinde Tedavi

tarihinde yayınlandı

Akciğer kanserleri patolojik olarak küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri  ( KHDAK) olarak ikiye ayrılır. KHDAK’lerinin başlıca adenokanser,  epidermoid (yassı epitel hücreli) kanser ve büyük hücreli kanser olmak üzere alt tipleri vardır.