Sağlık

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi

tarihinde yayınlandı

Erken evrede cerrahi girişim nadiren tam kür sağlayabilir. Her evrede;  kemoterapi uygulaması zorunludur. Erken evrede radyoterapinin de tedaviye eklenmesi gerekir. İleri evrede kemoterapiye immunoterapinin de eklenmesi birkaç aylık sağkalım avantajı sağlamaktadır. Gerek erken,  gerekse ileri evrelerde tedaviye iyi yanıt alınan vakalarda koruyucu beyin radyoterapisi de uygulanmalıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken evrede asıl tedavi […]

Sağlık

Akciğer Kanserlerinde Tedavi

tarihinde yayınlandı

Akciğer kanserleri patolojik olarak küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri  ( KHDAK) olarak ikiye ayrılır. KHDAK’lerinin başlıca adenokanser,  epidermoid (yassı epitel hücreli) kanser ve büyük hücreli kanser olmak üzere alt tipleri vardır.